Informació addicional

Europro 75M

P₂: 0.55 KW
Cabal màxim: 21.0 m³/h
Pressió màxima: 1.4 bars
Ø Impulsió: 50mm
Ø Aspiració: 50mm

Cos bomba, impulsor i difusor de tecnopolímer
Tapa filtre de policarbonat transparent
Tanca mecànica de carbó / alúmina / NBR
Juntes de NBR

Motor asíncron, 2 pols, servei continuu
Carcassa motor d'alumini amb tractament cataforesis
Versions monofàsiques incorporen condensador i protector tèrmic
IP 55
Aïllament classe F

Se suministra amb racors per encolar Ø50mm