AC 408 MA

P₂: 1.5 KW
Tensió: 1x230V 50Hz
Cabal màxim: 8 m³/h
Pressió màxima: 8.8 bars

Característiques:

Envolvent exterior: AISI 304
Filtre aspiració: AISI 304
Encapsulat motor: AISI 304
Tapa superior / inferior: AISI 304
Eix: AISI 304
Difusors / impulsors: AISI 304
Cargols / Brides: AISI 304
Tanca mecànica superior: Carbur Silici / Carbur Silici
Tanca mecànica inferior: Carbur Silici / Carbur Silici
Ø Impulsió: 1¼"
Profunditat màxima de treball: 20 mts
Temperatura líquid: -5º C i 35º C
15 mts cable H07 RN-F amb endoll Schucko, caixa porta-condensador i protector amperomètric