Informació addicional

 

ACUARIA 07 3MA N

P₂: 0.37KW
Cabal màxim: 3.9m³/h
Pressió màxima: 3.3 bars

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor monofàsic 230V 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua
Interruptor de nivell