Informació addicional

 

ACUARIA 07 7MA N

P₂: 1.1KW
Cabal màxim: 3.9m³/h
Pressió màxima: 7 bars

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor monofàsic 230V 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Interruptor de nivell