DS 4" (DBM)

Bomba submergible multietapa amb impulsors flotants.
Dissenyades per al subministrament domèstic, agrícola, reg per aspersió i equips de pressurització.

Acoblament a motor norma NEMA.
Cos d'impulsió i aspiració fabricats amb acer inoxidable de microfusió, garantint rigidesa i resistència a la corrosió.
Cabal màxim: 24m³/h
Pressió màxima: 30 bars
Quantitat màxima sorra tolerada: 150gr/m³
Ø Impulsió DS4 01 - DS4 02 - DS4 03: RP 1¼"
Ø Impulsió DS4 04: RP 1½"
Ø Impulsió DS4 06 - DS4 08 - DS4 12 - DS4 16: RP 2"
Potències: 0.37KW fins a 5.5KW