Informació addicional

DOC 7 SG

P₂: 0.55KW
Cabal màxim: 13.5 m³/h
Pressió màxima: 1.07 bars

Màxima profunditat d'inmersió: 5 mts
Tª màxima líquid: 40°C bomba parcialment submergida
Ø màxim de sòlids: 10mm
Tensió monofàsica 230V 50Hz
Aïllament classe F, 2 pols
5 mts de cable H07RN-F