Informació addicional

DOMO 7VXT

P₂: 0.55KW
Cabal màxim: 15.6 m³/h
Pressió màxima: 0.9 bars

Màxima profunditat d'inmersió: 5 mts
Nivell mínim del líquid bombejat: 25 mm
Ø màxim de sòlids: 35 mm
Tensió trifàsica 400V
Cable elèctric d'alimentació de neoprè H07RN-F
Protecció del motor: IP 68
Aïllament classe F
Tª màxima líquid: 35°C