DREN (DBM)

Bombes submergibles portàtils de servei continuo construïdes amb acer inoxidable AIS304. Aptes per al bombament d'aigües d'infiltració, buidatge de piscines, estanys, fonts decoratives i cascades d'aigua.

Característiques

  • Cos bomba, carcassa motor i prolongació de l'eix del motor d'acer inoxidable AISI304.
  • Impulsor d'acer inoxidable AISI304 a tots els models excepte SUMER2 100MA, que està fabricada de material plàstic reforçat amb fibra de vidre.
  • Doble tanca mecànica: Carbur de Silici / Carbur de Silici - Carbur de Silici / Carbur de Silici.
  • Protecció tèrmica i condensador intern a les versions monofàsiques.
  • Temperatura màxima de treball 40ºC.
  • Immersió màxima 5 metres.