5HM03P05M

Pn: 0.5 KW
In: 3.38 Amp
Condensador: 16 mF
Cabal màxim: 7.2 m³/h
Pressió màxima: 3.5 bars
Ø Aspiració: 1¼"
Ø Impulsió: 1"

Cos bomba i difusors d'acer inoxidable AISI 304.
Impulsors de Noryl®.
Juntes d'EPDM.
Tanca mecànica: ceràmica / carbó / EPDM.
Alçada aspiració: 90mm fins a 3KW.
Coixinets del conjunt hidràulic: Carbur de tungstè.
Temperatura màxima del líquid: 90ºC

Motor asíncron, 2 pols.
Tensió 220-240V, 50Hz
Protecció IP55
Aïllament classe F, servei continu