COM 500/22 A316

Pn: 2.2 KW
In: 12.7 Amp
Condensador: 70 mF
Cabal màxim: 48 m³/h
Pressió màxima: 1.9 bars
Ø Aspiració: 2"
Ø Impulsió: 1½"

Cos bomba, acoblament, suport de tanca mecànica, impulsor i difusor d'acer inoxidable AISI 316.
Prolongació eix del motor d'acer inoxidable AISI 316.
Taps d'omplir i descàrrega d'acer inoxidable AISI 316.
Tanca mecànica de ceràmica / carbó / FPM.
Juntes tòriques de FPM.

Motor asíncron, 2 pols.
Tensió 1x220-240V, 50Hz
Protecció IP55
Aïllament classe F, servei continu