Informació addicional

MULTI 35 8

P₂: 3.0 KW
Cabal màxim: 10.5 m³/h
Pressió màxima: 10.8 bars
Ø Impulsió: 1¼"
Ø Aspiració: 1½"

Impulsors i cos bomba d'acer inoxidable AISI 304

Eix d'acer inoxidable AISI 420 pels models MU 35-3 / 4 / 5 / 6 i MU 55-4 per la resta de models AISI 303

Difusors de tecnopolímer amb càrrega de fibra de vidre

Tanca mecànica de grafit / òxid alúmina

Carcassa motor d'alumini L-2521

Brides i cossos d'impulsió i aspiració de fundició gris d'acer

Motor asíncron, 2 pols

Protecció IP 44

Aïllament classe F

Servei continuu

Tensió 230/400V trifàsica

Temperatura máxima del líquid 35ºC

Se suministra amb kit de brides, cargoleria i juntes